Petra - In opleiding

In de dagen en weken daarna werd petra opgeleid tot slavin. Meester Peter hielt zich voornamelijk bezig met hoe ze dominanten moest aanspreken, hoe petra eruit moest zien, hoe ze moest lopen en meer van dat soort vaardigheden. Meester Raymond hielt zich meer bezig met zaken die petra moest ondergaan en die ze op seksueel gebied volgens hem moest kennen. Door hem werd petra getraind in het ondergaan van zweepslagen, het gebruikt worden op diverse manieren en het bevredigen van mannen zo goed als ze maar kon. De derde meester bemoeide zich schijnbaar niet met de opleiding van petra. Petra zag hem eigenlijk alleen bij de gezamenlijke maaltijden, maar als er iets bijzonders was dan waren het de andere twee meesters die opdrachten lieten uitvoeren, commentaar gaven of straffen uitdeelden. Toch was het voor petra heel duidelijk dat die man de belangrijkste van de drie meesters was.

Op een bepaald moment tijdens haar opleiding kreeg petra ook te maken met andere meesters. Van deze meesters kreeg petra soms de naam naam te horen, maar vaak moest ze het ermee doen dat het een meester was. Ze werd nooit met zo’n meester alleen gelaten, altijd was meester Peter of meester Raymond bij zo’n sessie aanwezig. Achteraf hoorde petra altijd een van hun aan de onbekende meester vragen hoe het bevallen was, maar wat de meester antwoordde kreeg ze eigenlijk nooit te horen. Het was voor haar duidelijk dat die anderen er waren om haar vaardigheden te testen, om te zien of ze beviel. Daarna werd ze een aantal keer door twee of meer meesters onder handen genomen of werd ze door twee of drie meesters tegelijk seksueel gebruikt. Heel soms voelde petra een gevoel van weerstand opkomen, maar om haar steeds weer aan de donkere ruimte onder het huis te herinneren kreeg ze bijna iedere avond zweepslagen van een gemaskerde meester vlak voor dat ze mocht gaan slapen. Nee, ze vergat die ruimte niet meer en daarmee vergat ze ook niet om totaal gehoorzaam te blijven. Alleen ’s nachts dacht petra soms nog even over wat er nu van haar moest worden; zou ze nu voor altijd een speeltje voor mannen zijn? Die gedachte maakte haar depressief en petra begon die van haar af te zetten tot hij niet meer bij haar opkwam. Petra probeerde het goede te zoeken in wat ze moest doorstaan en ze ging steeds meer haar best doen in alles wat ze moest doen. Hierdoor begon ze zo nu en dan complimenten te krijgen van meesters Raymond en Peter, wat petra een goed gevoel gaf. Hoewel alles wat ze deed wel onder dwang was, waren er toch best dingen waarvan petra kon genieten. Van meester Peter had ze geleerd om er fier en zonder schaamte bij te lopen (hoewel ze daarbij er wel op moest blijven letten dat haar uitdrukking onderdanig bleef). Ze vond het heerlijk om met haar borsten naar voren en haar kont heel iets naar achteren geduwd en verder met een kaars rechte rug een kamer met een paar onbekende meesters in te lopen en te voelen hoe hun ogen haar lijf op en neer afgingen. Maar ook de sessies met zwepen die ze bij meester Raymond had deden haar zo nu en dan echt genieten. Soms was het net alsof ze tijdens zo’n sessie van de aarde zou zweven.

Zo verstreken er vele weken waarin petra alle vaardigheden van een slavin leerde, tot ze op een avond bij meesters Peter en Raymond werd geroepen. Toen ze voor de twee meesters stond nam meester Peter het woord en droeg haar op om zich uit te kleden. Daarna moest ze geknield voor de twee gaan zitten. Petra ging, zoals haar dat was geleerd, geknield met iets gespreide benen voor de meesters zitten met haar handen open liggend op haar benen. Vervolgens vertelde meester Peter dat ze haar opleiding bijna had afgerond en dat ze de dag erop de finale test zou ondergaan. Niet dat ze daarna niets meer zou leren, het enige verschil zou zijn, dat ze als slavin gezien zou worden en zich in het vervolg, nog meer dan voorheen, zou moeten gedragen. Voor een meester die dat van haar zou verlangen zou ze een schaamteloos lustobject moeten zijn, met slechts één doel: de meester vol overgave en zonder enig terug houden geven wat hij verdiende. Petra knikte als teken dat ze volledig begreep wat van haar verwacht werd. Nu moest ze alleen nog de finale test ondergaan.

<- vorige     volgende->

Meer lezen? Klik hier om naar K's Kelder te gaan